ورود عضویت
brat

Ishrat Ali

برای این فرد بیوگرافی ثبت نشده است.

آثار این بازیگر

Andolan 1995
Andaz 1994